Mødereferat

Referat af Generalforsamling torsdag den 13. oktober 2022 i RGK.

 

 

Kære alle Kronhjorte,

Velkommen til vores Generalforsamling 2022

 

Agenda:

 • Valg af dirigent
  • Lars Svensson blev valgt som dirigent

 

 • Formandens beretning for året og visioner for næste år
  • Tak til alle Kronhjorte for en fantastisk sæson og et fortsat fantastisk socialt sammenhold.
  • Og tak til Rungsted Golfklub for det gode samarbejde.
  • Tak til vores økonomiske sponsorer; Lundgreen (Christian Scherfig), FractureCode (Jacob Juul Rasmussen - JJ), Investering & Tryghed (Ole Krebs), Konsulent-IT (Michael G. Nielsen), som gør det muligt at gennemføre de mange aktiviteter.
  • Tak til alle frivillige, som arbejder for Kronhjortene: Må jeg præsentere: Bestyrelsen v/ Alan Plougmann og Christian Søndergaard samt Michael G. Nielsen
  • Turneringsudvalget v/Paul Halberg
  • Murugasan Nielsen, som er vores Sherif og har indsamlet ca. 4.500 i sponsorpenge fra os
  • Vores Event Manager og Dirigent Lars Svensson, som arrangerer gode månedsmatcher med gavmilde månedsponsorer
  • og endelig tak til vores to fantastiske venner i administrationen: Anders og Susanne for al hjælp til vores match om torsdagen.
  •  
 • På vegne af alle frivillige kræfter vil jeg gerne sig tak for alle positive tilbagemeldinger samt forslag til turnering, spille tøj mv. Det er meget værdsat af os.

  Ros til jer Kronhjorte ! Vi har en god tone os imellem. Og på det sociale plan er der en fantastisk stemning på banen og på terassen. I er også flittige til at støtte Joneas & Maria i restauranten samt Proshop, Mike og Jannick.

  Tak for at I repræsentere Kronhjortene så flot på - og udenfor banen i RGK !

  Vores vision og ambition med Kronhjortene var lidt afdæmpet, da vi startede i 2019. Vi havde et håb om at være 15-20 medlemmer. Men vores herreklub Kronhjortene viste sig at blive meget populær - en kæmpe succes. I dag er vi 89 medlemmer og har en venteliste.  

 • Det begynder at give os logistik problemer og vi vil helst ikke være flere medlemmer. Når mange gerne vil spille giver det lidt pres på vores bookingsystem. Lige nu har vi pre booket tiderne fra 14.00 - 15.37, i alt 39 tider. Og det er for lidt - og det beklager vi, men i samarbejde med Bestyrelsen i RGK arbejder vi på at få flere tider.

 • Der er desværre nogle medlemmer, som ikke spiller meget. For at få en naturlig udskiftning har vi en regel i vedtægterne om, at man skal spille min. 5 runder på en sæson. Med mindre man har en skade. Det betyder, at der er nogen Kronhjorte medlemmer som ikke deltager i næste sæson.

 • I bestræbelserne på at vi alle motiveres til at blive bedre golfspillere har vi ændret i vedtægterne. For at kunne spille med om torsdagen har vi reduceret hcp fra 36 til 26. Det betyder, at man ikke kan spile med om torsdagen med et hcp større end 26. 

 • Vi har endvidere ændret i vedtægterne omkring alder for ansøgning til medlemsskab i Kronhjortene. Det betyder, at er man 66 år i ansøgningsåret kan man ikke modtage optagelse i Kronhjortene. Man kan med fordel spille i Seniorklubben.

 • Ligeledes har vi en aldersgrænse for deltagelse på 70 år. Man kan spille sin sidste sæson i året man fylder 70 år. Herefter kan man med fordel spille i Seniorklubben.

 • Vores turneringsleder Poul Halberg havde en godt indlæg om regler for den nye sæson i 2023. Der indføres en 7/8 regel på vores hcp i turneringerne. Det betyder, at man reducerer det individuelle hcp med 7/8. Inden turneringsstart kommer der mere information.

 • For at sikre en rutine om torsdagen med at vores flag bliver taget ned, er det aftalt, at sidste 3-bold tager flaget ned og lægger det hos Jonas i restauranten eller giver det til Formanden. 

 • Grundet logistik udfordringer i antal spille tider om torsdagen, indfører vi et loft i antal medlemmer i Kronhjortene til 90 medlemmer.

 • ————————————

  Visionerne for den kommende sæson er bl.a.

 • Drive og udvikle vores herreklub i samarbejde med jer og RGK
 • Arrangere en efterårs tur til varmere himmelstrøg
 • Fortsætte med at udvikle vores turneringer - mere om dette lidt senere fra Paul Halberg
 • Opfordre RGK til at sende links med video’er til fx genopretning af nedslagsmærker på green
 • Endelig skal vi fastholde det gode sociale sammenhold, som jeg kan se vokser hver torsdag vi er sammen
 • Vi skal fortsætte med at holde sponsor besøg om torsdagen. Hvis du har et forslag så tag fat i Lars, som er vores Event Manager 
 • Fastholde vores gode relationer til de øvrige Klubber i Klubben. Fx spiller vi i juni måned vores årlige match med middag sammen med Ladybirds.
 • ————————————-
 • Økonomi for 2022 og budget for 2023:

 • Resultatet for 2022 er en omsætning på kr. 113.950 og et resultat efter alle omkostninger på ca. 5.000,00. 

 • Budget for 2023 følger aktiviteter i regnskabet for 2022 og max 90 medlemmer. Det vil medføre en omsætning på ca, 115.000 og et resultat på  ca. 10.000

 • —————————————

  Behandling af indkomne forslag:

  Der var ingen nye forslag udover de nye ændringer nævnt foroven.

—————————————-

I mangel af ønsker om en bestyrelsesplads vil jeg høre, om vi skal foreslå genvalg til bestyrelsen og turneringsledelsen ?

Medlemmerne besluttede at nuværende frivillige fortsætter i Bestyrelsen, Turneringsledelsen og Sherif.

—————————————-

Eventuelt?

Vintergolf i Eagle Club med start senere i oktober. Tilmeld dig på Doodle i det brev I har fået.

—————————————-

Tak for en god sæson og ønske om en fantastisk golf 2023 sæson i RGK.

Så skal vi hylde RGK med 3 korte - SKÅL